Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ-

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : {_www.nottimes.com_}
Adresi : {_Eski cami sokak No5  Ağrı _}
E-mail:{_nottimestr@gmail.com - info@nottimes.com_}

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adresi:{_teslimatadresi_}

Telefon:{_alicitelefon_}

E-mail:{_alicimail_}

Tc No:{_tcid_}

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {_siteadi_} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :{_tarih_}

{_urunbilgileri_}

Kargo Tutarı : {_kargo_}

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: {_odemesekli_}

Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}

{_odemetablosu_}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, {_siteadi_} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

4.9- Alınan ürünün faturası e-arsiv fatura olup 7 gün içerisinde üyelik sisteminde belirtilen mail adresine iletilecektir. TC kimlik veya vergi numarasının yanlış yazılmasından kaynaklı faturalarda gecikmeden Satıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya  nottimestr@gmail.com adresine yapacağı yazılı başvuruda bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. Alıcı’nın masrafları ödememesi halinde iade tutarından masraflar kesilerek, geri kalan ücret alıcıya iade edilecektir.

 Satıcı tarafından ücret iadesinin yapılabilmesi için, iade edilecek malın satıcıya teslim edilmesi şarttır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış, sayfaların kırıştırılmamış ve fotokopi ürünlerinin 2’ye katlanmamış olması şartına bağlıdır.

-Kitap, Fotokopi Basılı Ürünler ( Ders Notları )

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

 

‘’Nottimes’’ markalı  Fotokopi notlarının ortadan 2 ye katlanması, kullanılması ve bir tahribat görmesi halinde iadesi mümkün değildir.

Olağan üstü durumlarda ve ulusal ve uluslararası salgın hastalıklarda ürünlerin kargo şirketinden alınması ve paketinin açılması halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi yönetmeliğinin 15/ç hükmü gereğince  ‘’Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeli satışlarda’’ iade mümkün değildir.

MADDE 7- AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. (Nottimes Markalı Hukuk notlarının sayfasının eksik olması, Bandrollü kitapların sayfasının eksik olması, Ürünlerin okunmayacak derecede silik olması, Ürünlerin sayfalarının önemli ölçüde ve maldan gerekli faydayı sağlayamayacak ölçüde yırtık olması bu kapsamdadır.)

Ayıplı maldan sorumluluk hükümleri  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8,9 ve 10. maddelerine göre işlemler yapılacaktır.

 Ayıp bildirimi nottimestr@gmail.com mail adresine yazılı bir şekilde belirtilerek https://www.nottimes.com/ac/showOrders adresinden yapılacaktır.

Yukarı Git
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4